• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Welkom

 • 10 mei2016

  Zijn Naam belijden – Zicht op de kerk is verschenen!

  Gods Naam belijden. Dat kan een dominee op de preekstoel, een student tijdens een werkgroep en...

  lees meer
 • 15 feb2016

  Nieuwe folders rondom Goede Vrijdag en Pasen

  Goede Vrijdag, Pasen. Een lekker lang weekend vrij. Paaseieren, voorjaar, nieuw leven. De...

  lees meer
 • 01 feb, 2016

  Terugblik 2015 evangelisatiewerk Den Helder

  In Den Helder is evangelist W.J. Korving werkzaam. Samen met vrijwilligers, gemeenteleden en een werkgroep worden er diverse...

  lees meer
  01 feb2016
 • 02 dec, 2015

  Zicht op de kerk verschenen!

  ‘Onze tante begint vergeetachtig te worden …’. In de nieuwste uitgave van Zicht op de kerk wordt door de...

  lees meer
  02 dec2015
 • 25 sep, 2015

  Zicht op de kerk verschenen!

  Afgelopen week is de Zicht op de kerk en ZOZ verschenen en verspreid onder de gemeenteleden van de Hersteld Hervormde Kerk.

  lees meer
  25 sep2015
 • 16 jun, 2015

  Nieuwe evangelisatiefolder: Kent u God?

  Er is een nieuwe folder uitgekomen met als titel “Kent u God?”. Daarin wordt op een beknopte wijze met behulp van...

  lees meer
  16 jun2015
lees alle nieuwsberichten
 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: